برگزای مسابقات استان مازندران با اسپانسری شرکت میلان نو

تیم پرورش اندام میلانو شامل فیزیک و فیزیک کلاسیک ،بادی کلاسیک و بادی بیلدینگ میلانو با اقتدار در تمامی رشته های مسابقات استان تهران قهرمان شد .تیم ب میلانو نیز نایب قهرمان مسابقات شد.

مسابقات کارگری استان مازندران

در سال ۱۳۹۸با اسپانسری کمپانی میلانو و توسط نمایندگان این شرکت برگزار گردید. تمامی جوایز و مبالغ این مسابقات را شرکت میلانو تقبل نموده اند .

X