مسابقات انتخابی شرکت میلان نو جهت شرکت در مسابقات تیم ملی

همایش انتخابی تیم پرورش اندام میلان نو در سال 1397 با حضور بیش از 500ورزشکار از سراسر کشور در اندیشه برگزار شد که تیم های بادی کلاسیک ،بادی بیلدینگ، فیزیک و فیزیک  کلاسیک میلانودر دو تیم الف و ب انتخاب گردیدند.

X