مسابقات انتخابی شرکت میلان نو جهت شرکت در مسابقات تیم ملی

همایش انتخابی تیم پرورش اندام میلان نو در سال ۱۳۹۷ با حضور بیش از ۵۰۰ورزشکار از سراسر کشور در اندیشه برگزار شد که تیم های بادی کلاسیک ،بادی بیلدینگ، فیزیک و فیزیک  کلاسیک میلانودر دو تیم الف و ب انتخاب گردیدند.

X