اسما تیشه

    اسما تیشه

    قهرمان کاراته تیم ملی بانوان ایران

    بیوگرافی:

    X