سحر عبدالله پور

  سحر عبدالله پور

  مربی و کارشناس رسمی فدراسیون بدنسازی جمهوری اسلامی ایران

  بیوگرافی:

  مربی و کارشناس رسمی فدراسیون بدنسازی جمهوری اسلامی ایران
  متولد تهران – مدرس فدراسیون بدنسازی و مربی درجه یک فدراسیون

  X