علیرضا ترابی

    علیرضا ترابی

    قهرمان مسابقات انتخاب تهران در رشته فیزیک کلاسیک

    بیوگرافی:

    قهرمان مسابقات انتخاب تهران در رشته فیزیک کلاسیک و عضو تیم ملی .

    X