فرشاد گنجی

وزن:75

  فرشاد گنجی

  قهرمان پرورش اندام آسیا و جهان در وزن 75 کیلوگرم

  بیوگرافی:

  قهرمان پرورش اندام آسیا و جهان در وزن ۷۵ کیلوگرم

  نماینده ورزشکاران پرورش اندام در انتخابات فدراسیون پرورش اندام

  X