فرهاد عزیزی

  فرهاد عزیزی

  فیزیک کلاسیک کار حرفه ای کشور و دارنده مدال طلا مسابقات آرنولد کلاسیک آفریقا

  بیوگرافی:

  فیزیک کلاسیک کار حرفه ای کشور جمهوری اسلامی ایران دارنده مدال طلا در مسابقات آرنولد کلاسیک آفریقا
  مستر المپیای آماتوری هنگ کنگ و دارای کارت حرفه ای .

  X