نوید سمایی

  نوید سمایی

  قهرمان آسیا و مقام 4 مسابقات جهانی در رشته فیزیک کلاسیک

  بیوگرافی:

  قهرمان آسیا و مقام ۴ مسابقات جهانی در رشته فیزیک کلاسیک،قهرمان ماسل شو امارات
  قهرمانی کشور .

  X